Destek Hizmet Sözleşmesi 

Madde 1 : Taraflar ve Tanımlar

İş bu sözleşme ..................... tarihinde ticari merkezi Haseki Sultan Mahallesi. Darrüşifa sokak No:14 D6 Fındıkzade Fatih/ ISTANBUL  adresinde mukim  MÜSLÜM ÇEN WEBENFO.COM . (BBB olarak anılacaktır) ile ................................................................................................................................................................................... adresinde mukim ................................................................................................................ (AAA olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Domain: Sözleşmeye konu websitesinin yapıldığı alan adı....................................................

Destek paketi: Sözleşmeye konu olan destek paketi ..................................................

Madde 2 : Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme AAA’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla BBB tarafından hazırlanan internet sitesinin destek paketleri ile geliştirme, güncelleme, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Madde 3 : BBB’ın Yükümlülükleri

 1. AAA ‘nin ihtiyaç duyduğu websitesinin sürdürülebilir olması için gereken peryodik bakımları yapmak ve çıkabilecek hataları çözmek ve çalışır duruma getirmek.

 2. AAA’ye websitesi ile ilgili her konuda danışmanlık sağlamak.

 3. AAA’ye websitesini kullanabilmesi için gerekli destek sağlar ve gerekli eğitim materyali sunar. (yazı, video,resim vs.)

 4. AAA talebi üzerine duğruluğu kontrol etmek. Örnek göstermek gerekirse canlı müzayede başlamadan önce işlevselliğin kontrol edilmesi ve bakımların yapılması.

 5. AAA talebi üzerine yedek almak. (günlük, haftalık)

 6. AAA’ye sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları (bug) düzeltmekle yükümlüdür. internet sitesiile ilgili gerekli desteği sağlamak, çıkan hatalara çözüm üretmek.

 7. Yeni genel amaçlı modüller geliştirilmesi, mevcut modüllerin revizasyonları ve müşteri deneyimi sayesinde kullanışlılığın geliştirilmesi gibi desteğin sağlanması.

 8. AAA tarafından talep edilmiş önceden geliştirilmiş (benzer)geliştirmeleri uygulama.

 9. AAA’ye, yönetim paneli (admin panel) kullanabilmesi içineğitim ve destek sağlar. Bu eğitimin şeklini BBB belirler. (video,yazı,canlı vs.)

 10. AAA tarafından talep edilen genel amaçlı işlevsel geliştirmeleri yapmak. Ancak bu talepler uygulanabilirlik açısından mümkün değilse veyaBBB tarafından uygun bulunmaması durumunda BBB geliştirmeme hakkına sahiptir.

 11. Sözleşmede konu edilen alan adını uzatmak ve uzatmaya yardımcı olmak.

 12. AAA ‘nin ihtiyaç duyduğu websitesinin çalışabilir olması için kapasitesi daha yüksek ve performanslı hosting veya sunuculara taşır.

 13. Sözleşmede konu edilen destek paketinin kapsamını uygulamakla yükümlüdür. Destek hizmetinin kapsamı websitesin auction.ovh websitesinde destek paketleri başlığı altında belirtilmiştir.

Madde 4 : Müşterin'in Yükümlülükleri

 1. Sözleşmede bahsi edilen destek hizmet bedelini düzenli ve zamanında ödeme yapmayı kabul eder.

 2. AAA, hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları bildirmekle yükümlüdür ve websitesi için gereken gereksinimleri bildirmekle sorumludur.

 3. AAA, web sitesine ait yönetici panelinden site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. Ancak içerik eklemede veya güncellemede hata alması ve kullanamaması durumunda bildirmekle yükümlüdür.

 4. AAA, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, BBB'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 5. AAA, BBB tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının BBB’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

 6. BBB web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server /hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini geçici olarak güvenlik amaçlı tedarik eder. Ancak AAA, kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

 7. AAA, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında BBB mesul olmayacaktır. AAA bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı BBB’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 8. AAA BBB hizmet uygulamasında gereken bilgiyi ve talepleri sağlamalıdır. Aksi taktirde doğacak zararlardan BBB sorumlu tutulamaz.

Madde 5 : Gizlilik ve Güvenlik 

 1. AAA, websitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, BBB'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 2. BBB karşılıklı güven esasına dayanarak AAA'yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. AAA de aynı şekilde maddi ve manevi olarak BBB'ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.

 3. Hem BBB hem de AAA birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

 4. Hem BBB hem de AAA , Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifrelerini kimseyle paylaşmaz.

 5. AAA destek alması durumunda güvenlik gerekçesiyle BBB FTP Bilgilerini, Hosting Panel bilgilerini, server erişim bilgilerini AAA dahil kimseyle paylaşmaz. Gerekmesi durumunda BBB işlemleri kendisi yapar.

 6. BBB, AAA'nin kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Zararların düzeltilmesi için gereken iş için müşteri ek ödeme yapar. Söz konusu ek ödeme ve zaman BBB belirler.

 7. AAA websitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 8. AAA sözleşmeyi fes etme hakkına sahipken, BBB tarafından sunulan destek hizmetini kötüleyerek desenformasyon ile doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 9. BBB destek ve eğitim için gerekli materyali sağlarken AAA bu materyalleri 3. kişi veya kuruluşlar için kullanmayacağını ve kullanımına sunmayacağını kabul eder.

 10. Yönetim panel şifrelerini çalışanlar dışında kesinlikle başka yazılımcı veya BBB ile benzer işi yapan kişi ve kurum ile paylaşmayacağını beyan eder ve aksi durumda doğacak zararlardan AAA sorumludur. Aynı şekilde BBB yönetim panel şifrelerini AAAile benzer işi yapan kişi ve kurum ile paylaşmayacağını beyan eder ve aksi durumda doğacak zararlardan BBBsorumludur.

 11. AAA’nin izni olmadıkça BBB websitesnin ticari verilerini hiçbir şekilde 3.kişiler ile paylaşmaz.

Madde 6 : Ücretlendirme ve Ödeme 

 1. ....... $ 3 ayda bir ------ x paketi ---- kapasamında ödeme yapar.

 2. En az yıllda bir kere olmak üzere ücretleme yenilenir. Karşılıklı anlaşmaya varılarak yapılır. Anlaşılan ücret ödenir.

 3. Ödemeler 7 gün gecikmesi durumunda BBB websitesini ve destek hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Ancak geciken günler de dahil olmak üzere ödeme yapılması durumunda verilen hizmet tekrar açılır.

 4. Ödemelerin yapılmaması durumunda, BBB taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

 5. AAA hizmet bedelini sözleşmede bahsi geçen süre için öncesinden öder.

 6. Genel kapsam dışında olan (özel) veya sadece çok az müşterinin işine yarayan modül ve geliştirmeler ek ücretlendirilir.

Madde 7 : İşin İptali

 1. Web sitesinin desteklenmesi AAA haricinde bir sebepten dolayı hizmet sağlanamayacak ise BBB aldığı ücretleri ödemesi alınmış sonraki günler kadar iade etmekle yükümlüdür. Doğal afet (deprem,sel vs.), hastalık, ölüm gibi her iki taraftan kaynaklı olmayan olaylar AAA haricinde bir sebepten sayılmayacaktır.

 2. AAA, hizmet süresinin bitiminden bir aydanaz kala BBB' dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü destek hizmetini almayı vazgeçmesi durumunda bir sonraki dönemin hizmet bedelini BBB' a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. İşin iptalinin tanımı BBB’ın destek vermeyi durdurması ve websitesini kapatmaktır. Ancak websitesi anahtar teslim alınmış ise destek verilmez websitesi kapatılmaz, Müşteri websitesinin çalışması için web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server /hosting) sistemini sağlamakla yükümlüdir.

Madde 8 : Süresi ve Destek Kapsamı

 1. Sözleşme süresi ....3 aydır....... Sözleşme süresi bittiğinde, takip eden ....3ay... için ödeme yapılması durumunda kendiliğinden aynı süre ile uzar. Ancak taraflardan BBB dilerse hizmet vermeyi tek taraflı durdurma hakkına sahiptir.

 2. AAA web üzerine anlamadığı konular üzerine danışma hakkına sahiptir.

 3. 3. şahısların veya 3.party yazılımların müdahalesi sonucu oluşan hatalar garanti kapsamı dışındadır. BBB söz konusu hatalardan sorumlu değildir ve bu hataların düzeltilmesi için AAA ek ücret ödemek zorundadır.

 4. BBB karşılıklı güven esasına dayanarak AAA'yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. AAA de aynı şekilde maddi ve manevi olarak BBB'ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.

 5. Hosting/Server ve domain hizmetleri tedariği destek kapsamında olmayıp AAA kendisi tedarik eder. Ancak destek hizmeti kapsamında BBB'dan uygun Server/Hosting hizmeti bulma talebinde bulunulabilir.

 6. Destek hizmeti kapsamında(uygun server/hosting hizmeti bulma) BBB'ın aracı olduğu bir server/hosting hizmeti var ise website trafiğinin artması durumunda server kapasitesinin yetersizliği söz konusu olduğunda kapasite artırım talebi AAA tarafından yapılır ve AAA kapasite artırım için gerekli masrafları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda BBB Sorumlu tutulamaz.

 7. AAA, BBB dışında bir firmadan destek yada bakım hizmeti talebinde bulunur yada işi yaptırır ise BBB tek taraflı olarak destek hizmetini durdurma hakkına sahip olup bu hizmet karşılığı ödeme alınmışsa ödemenin geri iadesi yapılmaz.

 8. AAA, hangi kapsamda destek hizmeti almış olursa olsun geliştirilmesi 3 iş günden fazla süren kod parçacıkları için BBBa ayrı bir ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu bir modül ise genel olarak kullanılan bir özellik ise kapsam dışıdır.

 9. AAA Destek hizmeti için herhangi bir ödemesi yoksa tek taraflı destek almayı durdurabilir ve aynı durum BBB için geçerlidir.

 10. Uzmanlık gerektiren durumlarda BBB'ın öneri ve hizmetlerini dikkate alınmadan alınan kararlardan doğacak zararlardan BBB sorumlu değildir. BBB'ın zarar görmesi durumunda zararların karşılanmasından AAA sorumludur.

 11. Angarya ve keyfi iş kapsam dışıdır iş kabul edilmez veya keyfi iş görülmesi halindeAAA ek üceret öder.

Madde 9 : Elektronik Kayıtların Geçerliliği 

 1. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj (sms,whatsapp) ve faks gibi elektronik yazışma ve onay kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 10 : Tebligatlar 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde ki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 11 : Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ilgili Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir......... ( ) maddeden ve ........( ) sayfadan oluşan işbu sözleşme ........................ tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

MÜSLÜM ÇEN WEBENFO.COM

[KAŞE/İMZA]

AAA

[KAŞE/İMZA]

 
Canlı Destek